GISZOWIEC

Dziękujemy mieszkańcom Giszowca za udział w wyborach do

Rady Jednostki Pomocniczej Nr 17

 

Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej Nr 17 - wyniki

 

W dniu wczorajszym odbyły się wybory do rad jednostek pomocniczych w Załężu, Giszowcu, Koszutce i Dąbrówce Małej.

Poniżej prezentujemy listę osób, które dostały się do 15-osobowej rady w Giszowcu.

 

Imię i nazwisko / Liczba głosów

1. Grzegorz Augustyn – 100
2. Berdys Wiesław – 68
3. Dmitryszyn Kazimierz – 33
4. Haśnik Edward – 48
5. Kabaciński Eugeniusz – 32
6. Kabelis Maria – 46
7. Lebryk Katarzyna – 57
8. Machowska Urszula – 66
9. Mańdok Barbara – 81
10. Reguła Robert – 36
11. Rurański Zygmunt – 47
12. Ryś Maria – 85
13. Sokół Maria – 65
14. Stolarz Józef – 55
15. Szymiec Justyna – 76

 

źródło: http://www.infokatowice.pl/2015/03/02/giszowiec-wyniki-wyborow-do-rad-jednostek-pomocniczych/

 

Protokół Okręgowej Komisji Wyborczej RJP nr 17 - wyniki wybórów Giszowiec

 

źródło: http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=13&t=1&id=1416815663